Cách xóa video đã đăng trên youtube

  -  

✅ Máy tính

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn tải lên kênh YouTube. Bạn không thể thay thế một video vì bất kỳ video mới nào tải lên đều nhận được URL mới, nhưng bạn có thể thực hiện thay đổi cho video hiện tại. 

Xóa video của riêng bạn

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn đã tải lên khỏi Tài khoản Google của mình. Nếu bạn xóa một video, thì video đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể khôi phục video đó qua YouTube. Nếu muốn xem video đó trong tương lai, hãy đảm bảo rằng bạn đã lưu một bản sao.Bạn đang xem: Cách xóa video đã tải lên youtube

Từ menu bên trái, hãy chọn Video. Di chuột lên trên video mà bạn muốn xóa rồi chọn biểu tượng Menu
*

Xóa
*

. Đăng nhập vào YouTube. Chuyển đến Creator Studio bằng cách nhấp vào biểu tượng Tài khoản Google của bạn ở trên cùng bên phải > Creator Studio. Ở menu bên trái, hãy chọn Trình quản lý video > Video. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh (các) video mà bạn muốn xóa. Ở đầu trang, chọn Thao tác > Xóa từ menu thả xuống.

Sau khi xóa một video, bạn sẽ không thể nhìn thấy hoặc tìm kiếm URL và tiêu đề của video đó trong YouTube Analytics nữa. Dữ liệu liên quan đến video đó như Thời gian xem sẽ vẫn là một phần của báo cáo tổng hợp nhưng sẽ không được quy cho video đã xóa.

Bạn đang xem: Cách xóa video đã đăng trên youtube

Thay thế video 

Bạn không thể thay thế video vì bất kỳ video mới nào mà bạn tải lên YouTube đều nhận được URL mới. Thay vào đó, bạn có thể thực hiện thay đổi cho video hiện có: 

Để báo cáo hành vi lạm dụng, quấy rối, nội dung không phù hợp hoặc khiếu nại về quyền riêng tư, hãy truy cập vào Trung tâm an toàn. Đối với các mối quan ngại về bản quyền, hãy truy cập vào Trung tâm bản quyền.

✅ Android

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn tải lên kênh YouTube. Bạn không thể thay thế một video vì bất kỳ video mới nào tải lên đều nhận được URL mới, nhưng bạn có thể thực hiện thay đổi cho video hiện tại. 

Xóa video của riêng bạn

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn đã tải lên khỏi Tài khoản Google của mình. Nếu bạn xóa một video, thì video đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể khôi phục video đó qua YouTube. Nếu muốn xem lại video, hãy đảm bảo bạn đã lưu bản sao của video đó.

Đăng nhập vào YouTube. Nhấn vào biểu tượng Thư viện > Video của tôi. Chuyển đến video mà bạn muốn xóa. Nhấn vào biểu tượng Menu bên cạnh video đó. Chọn Xóa.

Sau khi xóa một video, bạn sẽ không thể nhìn thấy hoặc tìm kiếm URL và tiêu đề của video đó trong YouTube Analytics nữa. Dữ liệu liên quan đến video đó như Thời gian xem sẽ vẫn là một phần của báo cáo tổng hợp nhưng sẽ không được quy cho video đã xóa.

Xem thêm: Định Hướng Thành Công: Để Trở Thành Ceo Khách Sạn, Khóa Học Ceo Ngành Nhà Hàng Khách Sạn

Thay thế video 

Bạn không thể thay thế một video vì bất kỳ video mới nào bạn tải lên YouTube đều nhận được URL mới. Thay vào đó, bạn có thể:

Để báo cáo hành vi lạm dụng, quấy rối, nội dung không phù hợp hoặc khiếu nại về quyền riêng tư, hãy truy cập vào Trung tâm an toàn. Đối với các mối quan ngại về bản quyền, hãy truy cập vào Trung tâm bản quyền.

✅ iPhone và iPad

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn tải lên kênh YouTube. Bạn không thể thay thế một video vì bất kỳ video mới nào tải lên đều nhận được URL mới, nhưng bạn có thể thực hiện thay đổi cho video hiện tại. 

Xóa video của riêng bạn

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn đã tải lên khỏi Tài khoản Google của mình. Nếu bạn xóa một video, thì video đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể khôi phục video đó qua YouTube. Nếu muốn xem lại video, hãy đảm bảo bạn đã lưu bản sao của video đó.

Đăng nhập vào YouTube. Nhấn vào biểu tượng Thư viện > Video của tôi. Chuyển đến video mà bạn muốn xóa. Nhấn vào biểu tượng Menu bên cạnh video đó. Chọn Xóa.

Sau khi xóa một video, bạn sẽ không thể nhìn thấy hoặc tìm kiếm URL và tiêu đề của video đó trong YouTube Analytics nữa. Dữ liệu liên quan đến video đó như Thời gian xem sẽ vẫn là một phần của báo cáo tổng hợp nhưng sẽ không được quy cho video đã xóa.

Xem thêm: Xem Các Trang Đã Like - Hướng Dẫn Trên Facebook Trên Mọi Thiết Bị

Thay thế video 

Bạn không thể thay thế một video vì bất kỳ video mới nào bạn tải lên YouTube đều nhận được URL mới. Thay vào đó, bạn có thể:

Để báo cáo hành vi lạm dụng, quấy rối, nội dung không phù hợp hoặc khiếu nại về quyền riêng tư, hãy truy cập vào Trung tâm an toàn. Đối với các mối quan ngại về bản quyền, hãy truy cập vào Trung tâm bản quyền.