DANH NGÔN SÁNG TẠO

  -  
*

Có loại suối của tuổi trẻ: nó làm việc trong tâm địa trí chúng ta, kỹ năng của khách hàng, sự trí tuệ sáng tạo bạn đem lại mang lại đời cùng cuộc sống của không ít người các bạn yêu thương. Khi bàn sinh hoạt được giải pháp rước nước từ nguồn này, bạn sẽ thực thụ vượt mặt tuổi thọ.

Bạn đang xem: Danh ngôn sáng tạo

There is a fountain of youth: it is your mind, your talents, the creativity you bring to lớn your life và the lives of people you love sầu. When you learn to tap this source, you will truly have defeated age.

Sophia Loren407 người ưa thích Thích


Chia sẻ

Chọn tuyến đường đối lập cùng với lối mòn cùng các bạn gần như đang luôn làm cho xuất sắc.

Take the course opposite to lớn custom & you will almost always bởi well.

Jean Jacques Rousseau302 người say đắm Thích

Không tất cả văn hóa truyền thống cùng sản phẩm tự do kha khá nó gợi lên, xóm hội trong cả Khi hoàn hảo cũng chỉ là rừng rậm. Vì vậy hầu hết trí tuệ sáng tạo thực thụ đầy đủ là món xoàn gửi trao tương lai.

Without culture, & the relative freedom it implies, society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation is a gift khổng lồ the future.

Albert Camus273 fan ưng ý Thích

Người ta không lười nhác chỉ vì bạn ta chăm chú. Có lao hễ vô hình với lao hễ hữu hình. Suy tưởng là cần cù, nghỉ ngợi là thực hiện. Khoanh tay vẫn chính là thao tác với siết chặt tay vẫn chính là hành động. Đôi đôi mắt ngước lên Thiên con đường là trí tuệ sáng tạo.

One is not idle because one is absorbed. There is both visible and invisible labor. To contemplate is lớn toil, to think is to vày. The crossed arms work, the clasped hands act. The eyes upturned lớn Heaven are an act of creation.

Victor Hugo250 người say mê Thích

Sự trí tuệ sáng tạo yên cầu yêu cầu có dũng cảm nhằm buông tay ngoài số đông điều chắc chắn rằng.

Creativity requires the courage lớn let go of certainties.

Erich Fromm183 fan đam mê Thích

Cái bị tiêu diệt đích thực là lời chúc mừng hạnh phúc to con giành riêng cho trái đất, không có nó chẳng thể tất cả sự văn minh. Những bạn bất tử vẫn không chỉ là ngăn uống trở và có tác dụng tân hận chí người trẻ tuổi, chúng ta không đủ đi sự kích say mê cần thiết để trí tuệ sáng tạo.

Death is really a great blessing for humanity, without it there could be no real progress. People who lived for ever would not only hamper và discourage the young, but they would themselves lack sufficient stimulus to be creative sầu.

Alfred Adler179 bạn ưng ý Thích

Sáng tạo thành chỉ cần việc kết nối những sự việc. lúc bạn hỏi những người dân giàu tính sáng tạo về phong thái họ làm điều gì đó, họ cảm giác khá gượng gạo gập do chúng ta đích thực ko làm những gì, bọn họ chỉ thấy một số trong những câu hỏi. Mọi sản phẩm vẫn trngơi nghỉ đề xuất ví dụ hơn theo thời hạn. Đó là cũng chính vì bọn họ rất có thể kết nối hồ hết kinh nghiệm tay nghề mình gồm và tổng vừa lòng thành đông đảo trang bị mới. Và lý do khiến cho chúng ta rất có thể làm điều này là bọn họ có khá nhiều kinh nghiệm hơn hoặc chúng ta đang lưu ý đến nhiều về kinh nghiệm của mình rộng người khác.

Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious lớn them after a while. That’s because they were able lớn connect experiences they’ve had and syntheform size new things. And the reason they were able khổng lồ vị that was that they’ve sầu had more experiences or they have sầu thought more about their experiences than other people.

Steve Jobs167 fan yêu thích Thích

Hầu hết gần như người chết trước khi thực thụ được sinh thành. Sự sáng tạo tức là được sinch thành trước khi chết.

Most people die before they are fully born. Creativeness means lớn be born before one dies.

Erich Fromm158 người thích hợp Thích

Nếu các bạn được gửi giấy có mẫu kẻ, hãy viết bởi phương diện còn lại.

If they give you lined paper, write the other way.

William Carlos Williams140 người ưng ý Thích

Khả năng thấy hoảng loạn trước sự việc vật dụng sự việc là tiền đề mang đến mọi trí tuệ sáng tạo, dù cho là thẩm mỹ hay kỹ thuật.

The capacity to lớn be puzzled is the premise of all creation, be it in art or in science.

Erich Fromm112 tín đồ ưa thích Thích

Sáng tạo nên là lưu ý đến một giải pháp kết quả hơn.

Creativity is khổng lồ think more efficiently.

Pierre Reverdy107 người đam mê Thích

khi nhỏ tín đồ mong có tác dụng chiếc máy hoàn toàn có thể đi, anh ta tạo thành bánh xe cộ, chẳng gồm gì y hệt như một cái chân. Và điều này, anh ta vẫn theo nhà nghĩa siêu thực mà lại do dự điều này.

When man wanted khổng lồ make a machine that would walk he created the wheel, which does not resemble a leg. In doing this, he was practicing surrealism without knowing it.

Guillaume Apollinaire89 bạn đam mê Thích

Sáng tạo ra là chất nhận được chủ yếu bản thân phạm sai lầm. Nghệ thuật là hiểu rằng sai trái như thế nào cần lưu lại.

Creativity is allowing yourself khổng lồ make mistakes. Art is knowing which ones khổng lồ keep.

Scott Adams69 fan ham mê Thích

Giá trị của sáng chế không hẳn là việc new mẻ; kia là sự việc thật thà.

The merit of originality is not novelty; it is sincerity.

Thomas Carlyle68 fan thích Thích

Để sống một cuộc đời sáng chế, chúng ta phải để mất nỗi lo ngại sẽ làm sai.

To live a creative sầu life, we must lose our fear of being wrong.

Ktiết danh62 người đam mê Thích

Bất cứ ai ngưỡng mộ âm nhạc hơn tiếng ồn ào, niềm vui rộng lạc thụ, tâm hồn hơn kim cương bạc, công việc trí tuệ sáng tạo hơn cthị trấn sale, say đắm rộng trò khờ ngớ ngẩn, không tìm thấy căn hộ trong thế giới bình bình của họ.

Whoever wants music instead of noise, joy instead of pleasure, soul instead of gold, creative sầu work instead of business, passion instead of foolery, finds no trang chủ in this trivial world of ours.

Hermann Hesse57 fan ưng ý Thích

Trí tưởng tượng không xẩy ra to đùng cho đến lúc nhỏ tín đồ, với lòng kiêu dũng cùng sức khỏe, thực hiện nó để trí tuệ sáng tạo.

Imagination does not become great until human beings, given the courage and the strength, use it lớn create.

Maria Montessori49 tín đồ say đắm Thích

Sung hào hứng không hẳn ở chỗ hưởng thụ mà đó là tại vị trí sáng chế.

Tố Hữu38 người ưa thích Thích

Sáng sinh sản là khả năng chú ý ra đều mọt tương quan sống vị trí tưởng chừng không tồn tại.

Creativity is the ability to see relationships where none exist.

Thomas Disch37 fan say mê Thích

Đống bừa bãi sáng tạo vẫn tốt rộng sự Gọn gàng nhàn hạ.

A creative mess is better than idle tidiness.

Michael J. Fox35 fan thích hợp Thích

Công Việc sáng chế là một số loại lao đụng tuyệt đối hoàn hảo, cực kỳ nặng nề nề hà, với cực kỳ vui mừng.

Kmáu danh31 fan thích Thích

lúc các bạn buồn bã, mức độ trí tuệ sáng tạo của doanh nghiệp là lớn nhất - bạn cần đổ toàn bộ năng lượng của mình vào đồ vật không giống nhằm không cho là tới nỗi đau. Sự thỏa mãn nhu cầu là người tiếp giáp nhân so với sáng chế, dẫu vậy đừng lo - tôi vô cùng có chức năng khiến mình bất mãn.

When you"re heartbroken, you"re at your most creative sầu - you have to channel all your energies inlớn something else lớn not think about it. Contentment is a creativity killer, but don"t worry - I"m very capable of making myself discontented.

Florence Welch28 người mê say Thích

Không có sáng tạo, tất yêu tất cả nụ cười thiệt sự, không có sự trí tuệ sáng tạo như thế nào lại nối liền với lo lắng, cùng với gian khổ, cùng với lương vai trung phong gặm rứt với với nỗi hổ hang ngượng gập ngùng.

Khuyết danh25 fan đam mê Thích

Để phát minh, bạn phải một trí tưởng tượng giỏi cùng một gò truất phế thải.

To invent, you need a good imagination and a pile of junk.

Thomas Edison25 người thích Thích

Trường học có tác dụng cùn tư duy, hủy diệt tiềm năng về việc trí tuệ sáng tạo thực thụ.

Classes will dull your mind, destroy the potential for authentic creativity.

John Forbes Nashđôi mươi fan say mê Thích

Tôi không khi nào hoàn thành xong phát minh sáng tạo như thế nào nhưng tôi không nghĩ về cách nó rất có thể bổ ích cho người không giống... Tôi khám phá nhân loại nên gì, rồi tôi phát minh sáng tạo.

Xem thêm: Web Đọc Truyện Gay Mobile - Truyện Gay Tuổi Dậy Thì Giá Trị Tốt Nhất

I never perfected an invention that I did not think about in terms of the service it might give others... I find out what the world needs, then I proceed to invent.

Thomas Edison17 bạn mê thích Thích

Đừng chỉ luôn luôn mù quáng theo phía dẫn và những chỉ dẫn từng ước; chúng ta luôn có thể phát hiển thị điều nào đấy độc đáo.

Don"t always blindly follow guidance & step-by-step instructions; you might run into something interesting.

Georg Cantor15 bạn thích Thích

Sáng tạo là năng lực của tuổi tphải chăng, cũng như phán đân oán là kĩ năng của tuổi già.

Invention is the talent of youth, as judgment is of age.

Jonathan Swift10 tín đồ ưng ý Thích

Quý Khách cần được bao gồm phát minh bản thân định làm gì, nhưng lại kia nên là ý tưởng phát minh mơ hồ.

You have sầu to have an idea of what you are going to vì, but it should be a vague idea.

Pablo Picasso9 tín đồ đam mê Thích

Chỉ tất cả 3 Color chủ yếu, 10 con số với 7 nốt nhạc; điều ta làm cho với bọn chúng bắt đầu quan trọng.

There are only 3 colors, 10 digits, và 7 notes; its what we do with them that’s important.

Jyên Rohn8 fan đam mê Thích

Tôi có thể thấy có mối quan hệ thân không suy xét theo lối thường thì và bốn duy sáng chế. Tôi hẳn đã không thể gồm những ý tưởng kỹ thuật giỏi nếu như tôi lưu ý đến nhiều hơn thế nữa theo lối thông thường.

I can see there"s a connection between not following normal thinking & doing creative sầu thinking. I wouldn"t have sầu had good scientific ideas if I had thought more normally.

John Forbes Nash8 người ham mê Thích

Một số họa sỹ trở thành mặt trời thành một điểm quà, hầu như họa sỹ kì cục đổi mới điểm quà thành mặt ttránh.

Some painters transkhung the sun inkhổng lồ a yellow spot, others transform a yellow spot inkhổng lồ the sun.

Pablo Picasso7 bạn đam mê Thích

Mọi hành động sáng tạo đầu tiên hầu hết là một trong hành động hủy diệt.

Every act of creation is first an act of destruction.

Pablo Picasso6 bạn mê say Thích

Không có thoải mái chắt lọc, không tồn tại sự sáng chế. Không bao gồm sự trí tuệ sáng tạo, không tồn tại cuộc sống đời thường.

Without freedom of choice, there is no creativity. Without creativity, there is no life.

Benjamin Spock6 bạn ưng ý Thích

Tôi bắt đầu với cùng một phát minh, rồi nó biến hóa máy gì đấy không giống.

I begin with an idea and then it becomes something else.

Pablo Picasso6 bạn ưng ý Thích

Người ta thấy điều đang có với hỏi vì sao. Tôi thấy điều có thể có cùng hỏi tại sao không.

Others have sầu seen what is and asked why. I have seen what could be & asked why not.

Pablo Picasso6 fan mê say Thích

Định nghĩa có nghĩa là số lượng giới hạn.

To define is khổng lồ limit.

Osoto Wilde6 bạn ưa thích Thích

Thật kỳ dị biện pháp nhưng mà sức mạnh sáng chế mau chóng đổi thay cả vũ trụ trlàm việc đề nghị cá biệt từ.

Odd how the creative sầu power at once brings the whole universe to lớn order.

Virginia Woolf5 bạn ưng ý Thích

Những người thành công tiếp cận phần sáng tạo trong phán đoán chúng ta với hỏi, "Liệu bản thân hoàn toàn có thể quan sát vấn đề này theo ý kiến gì khác? Liệu bản thân có thể xử trí đưa ra quyết định này ra làm sao khác? Liệu bản thân còn tồn tại hồ hết kỹ năng nào không giống sống đây?"

Successful people engage that creative sầu part of their minds & ask, "Well, I wonder how else I can look at this problem? I wonder how else I could giảm giá with this decision? I wonder what other possibilities I have there?"

Jyên ổn Rohn5 bạn mê say Thích

Chúng ta phần đông ra đời là con nít - mẹo là làm thế nào vẫn giữ lại bản thân như thế.

We are all born children - the trichồng is remaining one.

Pablo Picasso4 người ham mê Thích

Người biết dùng tài năng cùng trí tưởng tượng mang tính thi công của bản thân mình để nghĩ về coi bản thân hoàn toàn có thể cho các như thế nào với 1 đô la, nỗ lực bởi vì câu hỏi mình có thể cho ít rứa như thế nào với cùng 1 đô la, hay đã thành công xuất sắc.

The man who will use his skill and constructive sầu imagination lớn see how much he can give sầu for a dollar, instead of how little he can give sầu for a dollar, is bound to lớn succeed.

Henry Ford4 tín đồ ham mê Thích

Hãy bỏ lỡ sự thận trọng theo lẽ thường xuyên. Nếu ai cũng theo một phía, có khả năng cao là bạn sẽ làm nên trò trống bằng cách đi đúng theo hướng ngược lại.

Ignore the conventional wisdom. If everytoàn thân else is doing it one way, there’s a good chance you can find your niche by going in exactly the opposite direction.

Sam Walton4 bạn ưa thích Thích

Suy nghĩ trí tuệ sáng tạo đang nâng cao lúc họ links thực tiễn mới cùng với thực tiễn cũ, cùng toàn bộ thực tiễn cùng nhau.

Creative sầu thinking will improve sầu as we relate the new fact to lớn the old và all facts to each other.

John Dewey4 bạn ham mê Thích

Mọi đồ vật rất nhiều là phép thuật. Con tín đồ không tan vươn lên là trong phòng tắm nlỗi một khối mặt đường, sẽ là phép màu.

Everything is a miracle. It is a miracle that one does not dissolve sầu in one’s bath lượt thích a lump of sugar.

Pablo Picasso4 fan mê say Thích

Lúc các bạn ban đầu với cùng một bức chân dung và đi tìm hình thái tinc khiết, hình khối cụ thể, qua sự loại bỏ liên tục, chúng ta không tránh khỏi đi cho trái trứng. Cũng y hệt như nỗ lực, bước đầu với cùng 1 trái trứng cùng đi theo cùng quá trình đó tiến hành ngược lại, các bạn đi mang đến bức chân dung.

When you start with a portrait & tìm kiếm for a pure form, a clear volume, through successive eliminations, you arrive inevitably at the egg. Likewise, starting with the egg and following the same process in reverse, one finishes with the portrait.

Pablo Picasso4 tín đồ mê say Thích

Tất cả bé fan phần lớn được hình thành cùng với tiềm năng sáng chế giống hệt. Hầu không còn bé bạn tiêu tốn lãng phí tiềm năng của mình cho tất cả triệu sản phẩm thừa thãi. Tôi sử dụng tiềm năng của tôi cho một thứ cùng có một trang bị duy nhất: thẩm mỹ và nghệ thuật của tôi.

All human beings are born with the same creative sầu potential. Most people squander theirs away on a million superfluous things. I expkết thúc mine on one thing and one thing only: my art.

Pablo Picasso4 bạn ưa thích Thích

Nếu chúng ta phân vân đề nghị làm những gì, thì thực tế gồm cơ hội để làm điều gì đấy mớ lạ và độc đáo. Chừng như thế nào các bạn hiểu rõ việc mình có tác dụng, sẽ chẳng gồm điều gì thú vui mấy xẩy ra.

If you don’t know what khổng lồ do, there’s actually a chance of doing something new. As long as you know what you’re doing, nothing much of interest is going khổng lồ happen.

Philip Glass4 người phù hợp Thích

Đó là kín đáo lớn số 1 của sự sáng chế. quý khách hàng đối xử với ý tưởng như với mèo: các bạn khiến chúng đi theo mình.

That"s the great secret of creativity. You treat ideas lượt thích cats: you make them follow you.

Ray Bradbury3 người thích Thích

Dám suy nghĩ dám có tác dụng trước tiên là sự sáng tạo. Quý khách hàng yêu cầu sự sáng chế giúp thấy ngơi nghỉ bên cạnh kia gồm gì với đánh giá nó bổ ích cho khách hàng. Bạn bắt buộc sự sáng chế để xem vào trái đất tương đối không giống đi một ít. Bạn buộc phải sự sáng chế nhằm tiếp cận theo phía không giống, nhằm khác hoàn toàn.

Xem thêm: Khởi Động Win 7 Nhanh, Tăng Tốc Win 7 Ultimate 64 Bit, Tăng Tốc Máy Tính Windows 7

Enterprise is first creativity. You need creativity khổng lồ see what"s out there and shape it to your advantage. You need creativity to look at the world a little differently. You need creativity to take a different approach, lớn be different.