Engage With Là Gì

  -  
3 Thông dụng3.1 Ngoại đụng từ3.2 Nội động từ4 Chuyên ổn ngành4.1 Xây dựng4.2 Cơ - Điện tử4.3 Ô tô4.4 Kỹ thuật chung4.5 Kinch tế5 Các từ liên quan5.1 Từ đồng nghĩa5.2 Từ trái nghĩa BrE & NAmE /in"geiʤ/

hình dáng từ

Thông dụng

Ngoại rượu cồn từ

Hẹn, tiềm ẩn, ước hứa hẹn, cam kết; thêm ước, hứa hônkhổng lồ engage oneself khổng lồ vị somethingtiềm ẩn có tác dụng gìto lớn become engaged tohứa hẹn hôn với Thuê (tín đồ ở); duy trì trước (số ghế...) Lấy (danh dự...) cơ mà cam đoan Thu hút (sự chăm chú...); giành được (tình yêu...); tạo nên lạnh buốt ( (thường) rượu cồn tính từ bỏ vượt khứ) mắc bậnkhổng lồ be engaged in somethingbận làm việc gì (quân sự) giao chiến, chiến đấu vớito engage the enemy in heavy fightingđại chiến với quân thù siêu kinh hoàng (kỹ thuật) gài (số...) (kiến trúc) gắn vào tường; ghép (đồ dùng nọ cùng với đồ vật kia)

Nội động từ

( + in) có tác dụng, tiến hànhto lớn engage in politicscó tác dụng chính trịkhổng lồ engage in businessgớm doanhlớn engage in negotiations with someonetiến hành điều đình cùng với ai (kỹ thuật) ( + with) gài, khớp (với)

Chuim ngành

Xây dựng

ăn khớp, vào khớp, sự mắc vào (vấu)

Cơ - Điện tử

ăn nhập, vào khớp, mắc vào (vấu)

Ô tô

tải khớp

Kỹ thuật chung

khóa chuyền khớp vào khớp nhau khớp nối đối tiếp làm ăn nhập liên hợp lôi cuốn gài gài chặt đồng bộ mắc vào móc nối vào khớp

Kinch tế

khẳng định có tương lai kí kết

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

verbappoint , bespeak , book , bring on board , charter , come on board , commission , contract , employ , enmenu , enroll , ink , lease , place , prearrange , put on , rent , reserve sầu , retain , secure , sign on , sign up , take on , truchồng with , absorb , allure , arrest , bewitch , busy , captivate , catch , charm , draw , embark on , enamor , enchant , enter inkhổng lồ , enthrall , fascinate , give a try , give sầu a whirl , go for broke , go in for , go out for , grip * , have sầu a fling at , have sầu a go at , have sầu a shot at , imbue , immerse , interest , involve , join , keep busy , monopolize , partake , participate , pitch in , practice , preengage , preoccupy , phối about , soak , tackle * , take part , tie up , try on for size , undertake , affiance , agree , betroth , bind , commit , covenant , give sầu one’s word , guarantee , hook , obligate , oblige , pass , pledge , tie , troth , turn on * , vouch , vow , assail , assault , combat , bởi battle with , encounter , face , fall on , give battle to , join battle with , launch , meet , strike , activate , apply , attach , dovetail , energize , fasten , get going , interact , interlace , interloông xã , intermesh , interplay , loông chồng , mesh , switch on , hire , promise , occupy , draw in , carry on , have , indulge , preempt , battle , conduce , embark , engross , entangle , enter , persuade , plight

Từ trái nghĩa

verbbanish , discharge , dismiss , eject , expel , fire , let go , oust , release , decline , refuse , reject , shun , break off , break up , give up , surrender , yield , cancel , defuse , disconnect
Cơ - điện tử, Kinch tế, Kỹ thuật phổ biến, Tyêu thích khảo chung, Thông dụng, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa giờ anh, Xây dựng, xe hơi,