Fen là gì

      52

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú internetstartup.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: Fen là gì

Smoking coloured the business of "flower" and "powder," while hua & fen enriched the experience of smoking.
Thus, the evidence for a decrease in cardiac output suggested in these patients argues for a delay in the closure ofthe fen-estration.
Both parish và fen were overwhelmingly pastoral : the parish field surveys of 1673 reveal only 125 acres of arable, and contemporaries described the fen as Trắng with sheep.#!
Another example is that 31 years ago we had a wood at the side of a fen where the swallowtail butterfly flourished.
Only đôi mươi male bitterns exist on our islvà at present, & the fen reserve will tư vấn up to lớn five sầu breeding pairs.
A vast amount of money was spent 10 or 15 years ago on constructing concrete roads through the fens.
We can look forward to lớn sea levels rising by perhaps 0.9 m, so the fens và the coastal arms of this country will suffer.
Các quan điểm của các ví dụ ko trình bày quan điểm của các biên tập viên internetstartup.vn internetstartup.vn hoặc của internetstartup.vn University Press giỏi của các đơn vị trao giấy phép.
*Xem thêm: Xin Kinh Nghiệm Mua Điện Thoại Ở Cellphones, Có Uy Tín Không

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn internetstartup.vn English internetstartup.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Những Bài Tập Mông - Bài Tập Mông Quả Đào

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tổng hợp