Honda phát tiến hàng xanh

  -  
*
*
*
*
*
XE CÔN TAY


Bạn đang xem: Honda phát tiến hàng xanh

Kân hận lượng phiên bản thân 96 kgDài x Rộng x Cao1.863 mm x 686 milimet x 1.088 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên ổn 750 mmKhoảng sáng sủa gầm xe 117 milimet Đặt hàng
Khối hận lượng phiên bản thân116 kgDài x Rộng x Cao1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)Khoảng bí quyết trục bánh xe1.304 (mm)Độ cao yên765 (mm)Khoảng sáng gầm xe130 (mm) Đặt hàng
Khối lượng bản thân113kgDài x Rộng x Cao1.870milimet x 686milimet x 1.112mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên775mmKhoảng sáng gầm xe125 milimet Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân111kgDài x Rộng x Cao1.870mm x 687mm x 1.091mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên774mmKhoảng sáng sủa gầm xe125 mm Đặt hàng
Kăn năn lượng phiên bản thân169 kgDài x Rộng x Cao 2.130 mm x 730 mm x 1.195 mmKhoảng cách trục bánh xe pháo 1.440 mmĐộ cao im 805 mmKhoảng sáng sủa gầm xe 130 milimet Đặt hàng
Kân hận lượng bản thânSH150cc CBS: 133kgSH150cc ABS: 134kgDài x Rộng x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng sủa gầm xe146 mm Đặt hàng
Kăn năn lượng bạn dạng thân SH125cc CBS: 133kgSH125cc ABS: 134kgDài x Rộng x Cao2.090mm x 739milimet x 1.129mmKhoảng cách trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng sủa gầm xe146 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân134 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng phiên bản thân130 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 milimet Đặt hàng
Khối hận lượng bản thân130 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng cách trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 milimet Đặt hàng
Khối hận lượng bạn dạng thân113 kgDài x Rộng x Cao 1.842milimet x 680mm x 1.130mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.273 mmĐộ cao yên760 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 120 milimet Đặt hàng
Khối hận lượng bạn dạng thân 96 kgDài x Rộng x Cao1.863 mm x 686 milimet x 1.088 mmKhoảng cách trục bánh xe1.256 mmĐộ cao im 750 mmKhoảng sáng sủa gầm xe 117 milimet Đặt hàng
Trọng lượng108kgDài x Rộng x Cao 1.910 x 718 x 1.002 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.243 mmĐộ cao yên780 mmKhoảng sáng sủa gầm xe136 milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng phiên bản thân104kg (Phiên bạn dạng vành nan hoa) 105kilogam (Phiên bạn dạng vành đúc)Dài x Rộng x Cao1.931 x 711 x 1.083 mmKhoảng cách trục bánh xe1.258 mmĐộ cao yên756 mmKhoảng sáng gầm xe133 milimet Đặt hàng
Khối hận lượng phiên bản thân102kgDài x Rộng x Cao1.919mm x 709mm x 1.080mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.227mmĐộ cao yên760mmKhoảng sáng sủa gầm xe135milimet Đặt hàng
Khối hận lượng bản thân98kgDài x Rộng x Cao 1.9đôi mươi x 702 x 1.075 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe pháo 1.217 mmĐộ cao yên 769 mmKhoảng sáng dưới gầm xe 141 milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng bạn dạng thân97kgDài x Rộng x Cao1.914mm x 688mm x 1.075mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.224mmĐộ cao yên769 mmKhoảng sáng sủa gầm xe138 milimet Đặt hàng
Kân hận lượng phiên bản thân145kgDài x Rộng x Cao2.0đôi mươi x 805 x 1.050 (mm)Khoảng bí quyết trục bánh xe1.355 mmĐộ cao yên800mmKhoảng sáng sủa gầm xe150milimet Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân125 kgDài x Rộng x Cao1.973 x 822 x 1.053(mm)Khoảng cách trục bánh xe1.296mmĐộ cao yên795mmKhoảng sáng sủa gầm xe139milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng bạn dạng thân101,3 kgDài x Rộng x Cao1.710 x 755 x 1.030 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.151 mmĐộ cao lặng 776 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 162 milimet Đặt hàng
Khối hận lượng bạn dạng thân104 kgKhoảng phương pháp trục bánh xe1.199mmDung tích bình xăng5,7 lítTỷ số nén9,3:1Công suất buổi tối đa6,9 kW/7.000 vòng/phút Đặt hàng
Khối hận lượng bạn dạng thân123kilogam (phiên phiên bản CBS) 124kilogam (phiên phiên bản ABS)Dài x Rộng x Cao 2.019 x 727 x 1.088 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe cộ 1.278 mmĐộ cao yên ổn 795 mmKhoảng sáng sủa gầm xe 150 milimet Đặt hàng
Khối hận lượng phiên bản thân 96 kgDài x Rộng x Cao1.863 mm x 686 milimet x 1.088 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên ổn 750 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 117 milimet Đặt hàng


Xem thêm: Top 5 Các Món Uống Bia Ngon Cho Ngày Mát Trời, Uống Bia Hơi Nhắm Với Món Nào Phù Hợp Nhất

Kân hận lượng phiên bản thân116 kgDài x Rộng x Cao1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)Khoảng bí quyết trục bánh xe1.304 (mm)Độ cao yên765 (mm)Khoảng sáng sủa gầm xe130 (mm) Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân113kgDài x Rộng x Cao1.870mm x 686milimet x 1.112mmKhoảng cách trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên775mmKhoảng sáng gầm xe125 mm Đặt hàng
Kăn năn lượng bản thân111kgDài x Rộng x Cao1.870mm x 687mm x 1.091mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên774mmKhoảng sáng sủa gầm xe125 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân169 kgDài x Rộng x Cao 2.130 mm x 730 milimet x 1.195 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe 1.440 mmĐộ cao im 805 mmKhoảng sáng sủa gầm xe 130 milimet Đặt hàng
Khối hận lượng phiên bản thân145kgDài x Rộng x Cao2.0đôi mươi x 805 x 1.050 (mm)Khoảng cách trục bánh xe1.355 mmĐộ cao yên800mmKhoảng sáng gầm xe150milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thânSH150cc CBS: 133kgSH150cc ABS: 134kgDài x Rộng x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng sủa gầm xe146 mm Đặt hàng
Kăn năn lượng phiên bản thân125 kgDài x Rộng x Cao1.973 x 822 x 1.053(mm)Khoảng phương pháp trục bánh xe1.296mmĐộ cao yên795mmKhoảng sáng gầm xe139mm Đặt hàng
Khối hận lượng bạn dạng thân SH125cc CBS: 133kgSH125cc ABS: 134kgDài x Rộng x Cao2.090milimet x 739milimet x 1.129mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng sủa gầm xe146 milimet Đặt hàng
Kân hận lượng bản thân134 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 mm Đặt hàng
Trọng lượng108kgDài x Rộng x Cao 1.910 x 718 x 1.002 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.243 mmĐộ cao yên780 mmKhoảng sáng sủa gầm xe136 milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng bạn dạng thân101,3 kgDài x Rộng x Cao1.710 x 755 x 1.030 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.151 mmĐộ cao im 776 mmKhoảng sáng dưới gầm xe 162 milimet Đặt hàng
Kân hận lượng phiên bản thân130 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 milimet Đặt hàng
Kân hận lượng phiên bản thân130 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 milimet Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân104 kgKhoảng bí quyết trục bánh xe1.199mmDung tích bình xăng5,7 lítTỷ số nén9,3:1Công suất tối đa6,9 kW/7.000 vòng/phút Đặt hàng
Kăn năn lượng bản thân123kilogam (phiên bản CBS) 124kg (phiên bạn dạng ABS)Dài x Rộng x Cao 2.019 x 727 x 1.088 mmKhoảng cách trục bánh xe pháo 1.278 mmĐộ cao im 795 mmKhoảng sáng sủa dưới gầm xe 150 mm Đặt hàng
Kân hận lượng bản thân113 kgDài x Rộng x Cao 1.842mm x 680milimet x 1.130mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.273 mmĐộ cao yên760 mmKhoảng sáng gầm xe 1trăng tròn mm Đặt hàng
Khối hận lượng bạn dạng thân104kilogam (Phiên phiên bản vành nan hoa) 105kg (Phiên bản vành đúc)Dài x Rộng x Cao1.931 x 711 x 1.083 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.258 mmĐộ cao yên756 mmKhoảng sáng gầm xe133 milimet Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân 96 kgDài x Rộng x Cao1.863 milimet x 686 milimet x 1.088 mmKhoảng cách trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên 750 mmKhoảng sáng sủa phía dưới gầm xe 117 mm Đặt hàng
Kân hận lượng bản thân102kgDài x Rộng x Cao1.919mm x 709mm x 1.080mmKhoảng cách trục bánh xe1.227mmĐộ cao yên760mmKhoảng sáng sủa gầm xe135milimet Đặt hàng
Khối hận lượng phiên bản thân98kgDài x Rộng x Cao 1.920 x 702 x 1.075 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe pháo 1.217 mmĐộ cao lặng 769 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 141 milimet Đặt hàng
Khối hận lượng bạn dạng thân97kgDài x Rộng x Cao1.914milimet x 688milimet x 1.075mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.224mmĐộ cao yên769 mmKhoảng sáng gầm xe138 mm Đặt hàng
Chương trình bộ quà tặng kèm theo “RƯỚC AIR BLADE , RƯỚC WINNER – NHẬN NGAY LÌ XÌ 100 TRIỆU” tại hệ thống Honda Phát Tiến – 01/2021
Cmùi hương trình tặng kèm “Knhị Trường Nô Nức – Thỏa Sức Trúng Xe” tại khối hệ thống Hondomain authority Phát Tiến – 09/2020


Xem thêm: Bảng Giá Sỉ Hàng Thùng Nguyên Kiện Giá Rẻ Min House Vintage, Bán Buôn Quần Áo Hàng Thùng Giá Gốc

Chương trình Tặng “RƯỚC VUA CÔN TAY – NHẬN NGAY SIÊU ƯU ĐÃI” tại Hệ Thống Hondomain authority Phát Tiến