LOOK LIKE NGHĨA LÀ GÌ

  -  
-:- Lỗi hay gặp: Cách áp dụng little, a little, few, a few -:- Lỗi thường xuyên gặp: Cách thực hiện another với other

Lỗi thường xuyên gặp: Cách áp dụng look, be lượt thích với look likekhi họ diễn đạt bạn hoặc vật, bạn cũng có thể thực hiện hầu hết phrase "look", "be like" and "look like". Tuy nhiên nhiều người cũng tương đối dễ gặp lỗi vị đo đắn khi nào áp dụng gần như phrase này ra sao cho hợp lý và phải chăng đúng ngữ pháp trong câu. Trong siêng đề “Lỗi thường xuyên gặp” bây giờ, mình đang hiểu rõ hầu như phrase này sẽ giúp đỡ chúng ta rời đều lỗi nhỏ tuổi này nhé! 
*
 
1. Look : theo sau đụng tự look là 1 trong tính từ bỏ nhằm diễn tả tâm lý, cảm hứng của ai đóVí dụ:He looks happy.She looks excited.You look tired.Hãy lưu giữ sử dụng trợ tự vày / does; don’t và doesn’t mang đến câu đậy định với câu hỏi nhé.Ví dụ:You don"t look very happy.

Bạn đang xem: Look like nghĩa là gì

Does he look sad, in your opinion?quý khách cũng rất có thể sử dụng “look” sống thì hiện tại tiếp nối để nói về chứng trạng sức mạnh của người nào đó:Ví dụ:"You"re looking good!" (= You"re in good shape!)"He"s looking ill." (= He appears ill.)2. Be like: được áp dụng để nói về việc tương tự nhau ( lẫn cả về thể chất với tính cách)Hãy ghi nhớ thay đổi “be” sang đúng thể thức của hễ tự nhé!Ví dụ:I"m like my sister.David is like his father.She"s like her mother.Who are you like?My sister & I aren"t like anyone else in our family.Bạn cũng có thể đổi khác “be like” với các tự nhằm biểu đạt khác.Ví dụ:He"s a lot lượt thích … (his brother)He"s really lượt thích … (his brother)He"s very lượt thích … (his brother)He"s just like … (his brother)He"s a bit like … (his brother)He"s quite lượt thích … (his brother)Nhớ sử dụng to lớn be như thể trợ động từ đến câu hỏi với câu đậy định nhé!Ví dụ:He isn"t like his mother at all!Is he like his sister?Chúng ta cũng có thể sử dụng "như thế" nhằm những hiểu biết diễn đạt những vị trí với sự vật.Ví dụ:– I saw the new office building today.– What"s it like? (= What is it like?)– It"s beautiful!– I saw the new Brad Pitt film last night.– What was it like?– Pretty good! He"s great in it.

Xem thêm: Page Not Found &Bull; Instagram, Accesstrade Indonesia

3. Look like: được áp dụng nhằm nói tới sự như là nhau về nạm hóa học của bạn này với người khácVí dụ:I look like my mother.You look like your sister.He looks like his grandfather.Hãy lưu giữ, cùng với hễ từ bỏ “look” nếu nghỉ ngơi thì hiện tại chúng ta nên áp dụng do/does; don’t/doesn’t mang đến thắc mắc và câu bao phủ định.Ví dụ:Do you look like your sister or your brother?Does he look like his mother?They don"t look like their parents.4. Asking questionsHãy cảnh giác với hầu hết câu hỏi như thế nàyWhat is he like? = asks about personality ( hỏi về tính chất cách)– What is he like?– He"s nice. He"s friendly và chatty.Who is he like? = asks about physical similarity or similar character lớn another person ( hỏi về sự việc như thể nhau về thể hóa học hoặc tính những với những người khác)– Who is he like?– He"s quite lượt thích his mother. They both have sầu brown eyes.– He"s like his father. They"re both quite ambitious.

Xem thêm:

What does he look like? = asks for a physical description (hỏi về diễn đạt nước ngoài hình)– What does he look like?– He"s tall & sllặng.Who does he look like? = asks about physical similarity with another person (hỏi về việc kiểu như nhau mẫu thiết kế với người khác)– Who does he look like?– I think he looks lượt thích his mother. 
Quyên tâm nhiều nhất
Thống kê Bài viết:3929 Thành viên:1166 Trả lời:172