Sơ đồ cây tư duy

      22

Làm núm nào để bạn cũng có thể kết nối các ý tưởng phát minh, thể hiện các mối quan hệ giữa các phần với nhau, với mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tư duy tương xứng cùng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo ra một sơ đồ tứ duy.

Cuối thuộc, những chắt lọc xây đắp mà lại chúng ta lựa chọn phải phụ thuộc vào vào ban bố bạn có nhu cầu hình dung với mục đích của sơ vật tư duy của chúng ta.

Điều quan trọng đặc biệt tuyệt nhất là, hãy nghĩ về người theo dõi của người tiêu dùng lúc sinh sản sơ thiết bị tứ duy:

Họ cần công bố gì nhằm hiểu sơ đồ vật tư duy của bạn?Nó cần phải chi tiết tới mức nào?quý khách hàng hoàn toàn có thể làm cái gi để sơ vật dụng tư duy của công ty thu hút hơn?
dịch vụ entity